Stay up to date with new developments. Here you will find out about upcoming events from initiatives promoted on The Embassy.

Add Initiative

You must be logged in to add an initiative. Find out about our collaboration modals here.

The Embassy of Good Science

Category Topics

PRO-Ethics

PRO-Ethics: Participatory Real Life Experiments in Research and Innovation Funding Organisations on Ethics
0

VOH

Onderzoeksintegriteit is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt: het bewustzijn over wat onderzoek tot verantwoordelijk onderzoek maakt (Responsible Conduct of Research) is aan het toenemen. Onderzoeksintegriteit is erg belangrijk voor betrouwbaarheid van onderzoek. Naast gedragscodes (link NL gedragscode), zijn er ook steeds meer vereisten ten aanzien van ethische toetsing, privacy, datamanagement en het beschikbaar stellen van onderzoeksdata. Deze training richt zich op deze aspecten met een simpele onderliggende filosofie: als je wilt dat onderzoekers zich integer gedragen, dan zul je ze moeten leren waar op te letten en hoe dingen aan te pakken.
0
0
0

VIRT2UE

VIRT2UE: A European Train-the-Trainer Programme for teaching research integrity
1

EnTIRE

EnTIRE: developing The Embassy platform for the Research integrity and ethics communities
0
0

INTEGRITY

INTEGRITY: Empowering students for Responsible Research Conduct (RCR) through evidence-based, scaffolded learning.
0

SHERPA

Shaping the Ethical Dimensions of Smart Information Systems - a European Perspective
0
0

HYBRIDA

Embedding a comprehensive ethical dimension to organoid-based research and related technologies
0

TechEthos

Ethics for Technologies with High Socio-Economic Impact
0
0

EQIPD

The EQIPD consortium developed a Quality System for preclinical research to boost innovation.
0
0

Embassy Foundation

The Embassy Foundation aims to ensure sustainability of the platform and further develop it based on the needs of our users.
0